Công ty chúng tôi không phải là cơ quan được ủy quyền của Chính phủ hoặc Cơ quan đại diện của Đại sứ quán, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn làm tăng tỷ lệ Đạt Visa mong muốn và đại diện Quý khách hàng làm mọi thủ tục với Đại sứ quán. Quý khách hàng có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc thông qua chúng tôi, chi phí nộp trực tiếp tại Đại sứ quán thấp hơn so với chi phí tại chúng tôi.